NEBAT Tekstil’nin ilk temelleri 1996’da Kasım BARLIK tarafından atılmıştır.

 Örme ve Dar Dokuma sektöründe En üst kaliteyi en hesaplı fiyatlarla üretmesi, müşteriye esnek çözümler sağlaması ve zamanında ürün teslimatı yapması, satış öncesi ve satış sonrası müşteri memnuniyeti ilkesinden taviz vermeyişi Nebat Tekstil’i kendi alanında zirveye taşımıştır

Yurt içinden gelen talebi karşılamanın yanında, yurt dışına başta Rusya, Ukrayna, Arap Ülkeleri, Balkan Ülkeleri, Almanya, Abd. Azerbaycan, Polonya, Litvanya , Estonya gibi ülkelere yün çorap, bel korse ve dizlik ihracat yapmaktadır.

En üst kaliteyi en hesaplı fiyatlarla üretmesi, müşteriye esnek çözümler sağlaması ve zamanında ürün teslimatı yapması, satış öncesi ve satış sonrası müşteri memnuniyeti ilkesinden taviz vermeyişi Nebat Tekstil’i kendi alanında zirveye taşımış ve Türkiye de bir numaralı dar dokuma üreticisi konumuna getirmiştir.

-EN-
The first foundations of NEBAT Tekstil were laid by Kasım BARLIK in 1996.
Producing the highest quality at the most affordable prices in the knitting and narrow weaving sector, providing flexible solutions to the customers and delivering products on time, and not
 compromising the principle of customer satisfaction before and after sales have carried Nebat Tekstil to the top in its field.

 In addition to meeting the domestic demand, especially Russia, Ukraine, Arab Countries, Balkan Countries, Germany, USA. It exports wool socks, waist corsets and knee pads to countries such as Azerbaijan, Poland, Lithuania and Estonia.

Producing the highest quality at the most affordable prices, providing flexible solutions to the customers and delivering products on time, not compromising the principle of pre-sales and after-sales customer satisfaction have carried Nebat Tekstil to the top in its field and made it the number one narrow weaving manufacturer in Turkey.

-RU-

Первые основы NEBAT Tekstil были заложены Касымом БАРЛИКОМ в 1996 году.

Производство самого высокого качества по самым доступным ценам в секторе вязания и узкого ткачества, предоставление гибких решений для клиентов и своевременная доставка продукции, не нарушая принципа удовлетворенности клиентов до и после продажи, вывели Nebat Tekstil на вершину в своей области. .

Помимо удовлетворения внутреннего спроса, особенно России, Украины, арабских стран, балканских стран, Германии, США. Она экспортирует шерстяные носки, корсеты и наколенники в такие страны, как Азербайджан, Польша, Литва и Эстония.

Производство высочайшего качества по самым доступным ценам, предоставление гибких решений клиентам и своевременная доставка продукции, не нарушая принцип предпродажной и послепродажной удовлетворенности клиентов, вывели Nebat Tekstil на вершину в своей области и сделали ее производитель узкого плетения номер один в Турции.